// Regulamin

Regulamin

Serwis milosctopasja.com służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na temat miłości, muzyki, filmów, książek związanych z miłoścą. 

Korzystanie z serwisu milosctopasja.com w szczególności dokonanie rejestracji, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu milosctopasja.com jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu milosctopasja.com niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu milosctopasja.com, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu milosctopasja.com. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie. Zabrania się wykorzystywania treści zamieszczonych w serwisie milosctopasja.com w celach zarobkowych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie milosctopasja.com treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje, które przesyła są wolne od wad prawnych i w żadnym stopniu nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

Wszystkie prawa do tekstów piosenek, filmów, książek i cytatów umieszczonych na stronach serwisu  milosctopasja.pl przysługują ich autorom, a nasz serwis udostępnia je wyłacznie do użytku domowego. Piosenki, trailery filmów, cytaty i tytuły książek są zamieszczane są na stronach serwisu milosctopasja.com wyłącznie w celach informacyjnych oraz edukacyjnych i służą do użytku prywatnego. W przypadku gdy właściciel praw do konkretnego tekstu piosenki nie życzy sobie by jej tekst umieszczony był na stronach serwisu  milosctopasja.com  - prosimy o kontakt, a tekst zostanie bezzwłocznie usunięty. 

Zdjęcia zamieszczane w serwisie milosctopasja.com pochodzą z serwisu Fotolia ©.

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie www.milosctopasja.pl nie jest równoznaczne z nabycie do nich jakichkolwiek praw. Treści opublikowane na stronie są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie utworów w całości lub w części oraz udostępnianie ich publicznie poza przypadkami, które uwzględnia ww. ustawa.

Informacje publikowane na stronie www.milosctopasja.pl publikowane są m.in. do celów informacyjnych. Wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieaktualne dane, za treść i formę umieszczanych artykułów, reklam oraz treści tworzone przez użytkowników portalu.

Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie milosctopasja.com bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.

Serwis milosctopasja.com wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu milosctopasja.com. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu milosctopasja.com są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz jego partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu milosctopasja.com.

Administratorem serwisu jest milosctopasja@milosctopasja.com

 

Popularne

Odwiedź nas na Facebooku