// Miłość / Co powoduje, że związek jest udany lub nie?

Miłość

relacje, seks, udany związek, małżeństwo, Kobieta, mężczyzna, patologia związku, miłość, partnerstwo
Co powoduje, że związek jest udany lub nie?

Nie można powiedzieć, że istnieje idealny model związku. Są związki udane, mimo że współżycie seksualne nie układa się tak jak to sobie wszystkie zainteresowane strony wymarzyły. Są również takie zwiazki, jak najbardziej udane właśnie dzięki zadowalającemu współżyciu. Chociaż obie strony dzielą różne inne sprawy.
Wskutek wielu badań poświęconych relacjom międzyludzkim, jak i samym związkom wyłania się wiele kryteriów udanego doboru współpartnerów.

Do typowych i najczęściej powtarzających się , jeśli chodzi o udane, szczęśliwe związki należą:

OSOBOWOŚĆ PARTNERÓW
- dojrzałość psychiczna i uczuciowa
- stawianie wymagań za równo sobie jak i drugiej osobie
- bogactwo osobowości
- kierowanie się systemem wartości
- refleksyjność, poczucie humoru, trolerancja, wytrwałość
- zainteresowanie innymi ludźmi, empatia
- przyjacielskość
- umiejętność rozładowywania konfliktów i napięćRELACJE KOBIETA - MĘŻCZYZNA
- wzajemna atrakcyjność
- u kobiet: inteligencja, zdolność do samokontroli, wdzięk, kokieteria, praktyczność, macierzyńskość
- u mężczyzn: ciepło uczuciowe, siła woli i przekonań, stałość, umiejętność bycia niezależnym, partnerstwo
- zdecydowane cechy kobiece i męskie, które dają poczucie wzajemnego uzupełniania się różnych światów psychicznych

SEKS
- brak nudy, monotonii
- wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu
- podobne temperamenty
- zgodny podział ról, kompetencji, obowiązków

ŚRODOWISKO RODZINNE
- uświadomienie seksualne w domu
- szczęśliwe domy rodzinne
- okazywanie dzieciom zainteresowania, ciepła, zrozumienie przy istniejącej domowej dyscyplinieWymienione cechy powtarzają się najczęściej. Istnieją jednak delikatne róznice w akcentowaniu priorytetu danej cechy. Wynika to z różnic wykształcenia i środowisk kuturowych.

W związkach nieudanych występują cechy będące odwrotnością przedstawionych wyżej. Związki nieudane to takie, w których obie strony czują się nieszczęśliwe. Ona chce zmienić jego, a on pragnie zmienić ją. W związkach takich dominuja sytuacje konfliktowe i wszelkiej natury napięcia psychiczne.

Najczęściej powtarzają sie takie cechy jak:

OSOBOWOŚĆ PARTNERÓW
- niedojrzałość psychiczna, brak poczucia odpowiedzialności
- niechęć do dzieci, brak postaw rodzicielskich
- egocentryzm
- neurotyzm
- brak ambicji życiowych, stawianie na małe doraźne cele
- ubóstwo świata uczuciowego

RELACJE KOBIETA - MĘŻCZYZNA
- wzajemne niezrozumienie
- brak fascynacji płciowością partnera/partnerki
- u kobiet: cechy silnej dominacji, rywalizacja, oziębłość
- u mężczyzn: brak wytrwałości, podejrzliwość, pobudliwość, postrzeganie kobiety jedynie jako przedmiotu zaspokajania seksualnego, nudna osobowość, nieumiejętnośc zachowania się.SEKS
- koncentracja jedynie na własnych potrzebach
- różnice temperamentów
- brak kultury współżycia seksualnego
- nieprzystosowanie i zaburzenia seksualne
- ubóstwo form pieszczot, nuda, rutyna

ŻYCIE CODZIENNE
- alkoholizm
- klimat rywalizacji, obwiniania drugiej osoby, pretensji
- nuda, monotonia sxzarość

ŚRODOWISKO RODZINNE
- duże różnice środowiskowe
- matki: dominujące, domagające się wdzięczności, nadopiekuńcze, wścibskie, podkreślające swoje poświęcenie
- ojcowie: niemęscy, agresywni, nieobecni w domu, nadmiernie karzący
- brak jakiejkolwiek dyscypliny lub klimat strachu i karyTo, że związek będzie udany absolutnie nie zależy od czynników zewnętrznych. Spoczywa to w sercach i poczynaniach partnerów. Jeśli czynniki mogące wpływać negatywnie na więź partnerską będą znane, to zyskuje się potężna szansę przeciwdziałania nim. W psychoterapi małżeńskiej często słyszy się takie zdania: " jakże inaczej wyglądałby nasz związek, gdybyśmy wiedzieli o tym wszystkim wcześniej... Dlaczego nikt nam tego nie mówił?" Zgłębianie tematu patologii związku czy patologii seksualnej, często budzi lęk, "że i mi to się może przytrafić". Można to jednak odebrać jako ostrzeżenie i na podstawie zdobytej wiedzy przeanalizować to co się dzieje aktualnie w związku i stworzyć mu szansę dla panujących relacji. Nie ma takich cech, które powodują, że związek jest bezwzglednie skazany na niepowodzenie. W naturze człowieka istnieje bardzo duża elastyczność. Wady można zmienić w zalety, braki w wartości. Partnerzy motywowani do pracy nad wzajemnym uszczęśliwianiem się potrafią przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom. Są zdolni do uruchomienia tkwiącego w osobowości twórczego potencjału. Perspektywa udanego i szczęśliwego związku znajduje sie w rękach samych partnerów.

WSZYSTKO W WASZYCH RĘKACH

BN

Lubisz ten materiał? Podziel się nim ze znajomymi:

Podobne artykuły

Odwiedź nas na Facebooku